Flugfiskespön – används, som namnet avslöjar, till just flugfiske. Flugfiske är en traditionsenlig sportfisketeknik som användes flitigt av britterna under storhetstiden och ansågs vara en gentlemannasport. Fisket handlar mycket om detaljer och många flugfiskare spenderar mycket tid och passion på sitt fiske. Fiskespöna kallas flugfiskespön, dessa finns som enhandsspö, tvåhandsspö eller som switch som är en hybrid. Med hybrid menas en blandning eller korsning mellan två spön Läs mer

Ett flugfiskespö finns i många olika längder allt från 6 fot ända upp till 15 fot. Spöna delas in i klasser och inte efter kastvikt som traditionella spön. Ju högre klass ju kraftigare spö och styvare klinga. Klassen du behöver är beroende på fiskart, fiskeförhållanden och förväntad fiskstorlek. Oftast är de mindre lättare flugfiskespöna enhandsspön och de tyngre och kraftigare flugfiskespöna tvåhandsspön. I Skandinavien är enhandsspön vanligast och tvåhandsspön används i princip enbart till det tyngre laxfisket.

Aktionen delas in efter klingans snabbhet och linans beteende vid kast. Normal delas de in i 4 olika kategorier. bottenaktion, helaktion, medelaktion och toppaktion. Ett snabbare spö kräver snabbare rörelser av flugfiskaren samt en högre teknisk skicklighet medan ett mjukare spö med långsammare rörelser är mer förlåtande mot eventuella misstag hos kastaren. Nybörjare bör därför ofta börja med mjukare, mer förlåtande, spön för att lära sig att kasttekniken ordentligt.

Flugfiske har många användningsområden, det används ofta från land i strömmande vatten vid bäckar och åar efter diverse ädelfiskar men flugfiske längsmed kusten efter havsöring är även vanligt. Fiske med så kallad flytring har ökat möjligheterna för flugfiskare längs med kusten att nå ut till fiskeplatserna. Dessutom är numera flugfiske efter gädda också mycket populärt, ett flugfiske som även ställer tuffare krav på utrustning.

Flugfiskespö - Bild

Flugfiskespö

De flugfiskespön vi presenterar här kan användas till flugfiske generellt. Vi rekommenderar användningsområden till varje tips som en riktlinje och hjälp men låt inte detta vara en begränsning. Ska du börja flugfiska rekommenderar vi ett allround spö i klass 4-6 och längden beroende på hur långa kast som krävs men mellan 8-10 fot är en bra början.

Populära flugfiskespön

Shakespeare Sigma Supra Fly 9 ft #5, 4-delar

Sigma Supra serien från Shakespeare är en riktig succé och ett av de mest prisvärda flugspöna på marknaden idag. Shakespeare arbetar alltid med att utveckla sina spön genom att minska så mycket vikt som möjligt, utnyttja material valen och komponenterna maximalt. Läs mer

Spöt har en snabb aktion med snabb återhämtning och kastar med extrem precision. Modellen på 9 ft i Klass #5 passar perfekt till flugfisket i strömmande vatten efter öring eller efter regnbåde i Put and Take vatten. Dessutom har klingan enorma kraftresurser och superba drillnings egenskaper. Otroligt bra och proffsigt flugspö från Shakespeare.
Shakespeare Agility 2 Fly 9 ft #7 4-delar

Agility 2 Fly från Shakespeare är otroligt prisvärda flugspön! Spöt känns lätt i handen och är, trots sin lätta vikt, otroligt starkt. Modellen på 9 fot i klass 7 är ett fantastiskt enhandsspö med en klinga som skär igenom luften utan att onödig energi går förlorad. Läs mer

Detta spö är tillverkat med premium komponenter och med otroligt hög finish. Det har korkhandtag av högsta kvalitet och ett riktigt kvalitativt rullfäste i aluminium och snygg blå lackad klinga. Dessutom är Agility 2 Fly en av Shakespeares populäraste spöserier just nu och överträffar många andra spön på marknaden i samma prisklass.


Vad skiljer ett flugfiskespö och ett traditionellt fiskespö?

Ytterligare information om traditionella spön hittar du på vår startsida »
FLUGFISKESPÖTS UPPBYGGNAD OCH KOMPONENTER

Flugfiskespön skiljer sig från traditionella fiskespön. Här redovisar vi komponenterna ett flugfiskespö består av och förklarar även olika termer.

Fiskespöts ryggrad
 • Klinga – Klingan är precis som på ett vanligt kastspö själv ryggraden i flugfiskespöt. Förmågan att kasta och drilla fisk är inbyggt i fiskespöts klinga. Klingan är tillverkad i grafitmaterial som är en blandning av flera olika material. Grafit- och komposit material skapar större möjligheter att tillverka spön av olika karaktär. Detta är något som verkligen utnyttjas inom flugfiskeindustrin där man lägger otroligt stor kraft på klingornas egenskaper och ständigt utvecklar.
Olika spöaktioner
 • Spöaktion – Är fiskespöts inbyggda egenskaper och det sätt spöt reagerar vid arbete, det vill säga vid kast och drillning av fisk. Här spelar material, tillverkningsprocess och val av tillverkningsteknik in i klingans beteende. När man pratar aktion inom flugfiske pratar man ofta om progressiv aktion även kallad följsam aktion.
  • Bottenaktion, Mycket långsam linbåge, kännetecknar ett flugfiskespö som böjer sig i hela sin längd och därför långsamt. Ett fiskespö med bottenaktion ger långsam följsamhet vid kast och kräver därför inga snabba rörelser. Passar därför bra för nybörjare inom flugfisket.
  • Helaktion, Långsam linbåge, kännetecknar ett flugfiskespö där övre hälften av spöt böjer. Ett flugfiskespö med halvaktion ger långsam följsamhet vid kast. Halvaktion ger större kraft vid krokning och bra ryggrad för drillning av fisk samt styvhet för fina och precisa kast.
  • Medelaktion, Medelsnabb linbåge, kännetecknar flugfiskespön vars översta tredjedel böjs. Dessa spön har goda kast egenskaper men kräver med av flugfiskaren på grund av dess höga hastighet och sämre följsamhet. Medelaktion krokar bra och har ryggrad för drillning av fisk.
  • Toppaktion, Snabb linbåge, kännetecknar när endast översta fjärdedelen av spöt böjs. Den här typen av spön har fantastiska kast egenskaper men kräver väldigt mycket av fiskaren. Spön med toppaktion används ofta vid casting (tävlingskastning). Toppaktion har mycket ryggrad men mindre känsla då rörelserna inte fortplantar sig ner i spöhandtaget.
Val av spölängd
 • Spölängd – Olika typer av fiske kräver ofta olika spölängd. Man bör därför följa några generella regler när det kommer till sitt val av flugfiskespö. Flugfiske som kräver längre kast kräver som regel längre spön. Fiske från båt kräver ofta kortare spön då långa kast oftast inte är lika prioriterat och kortare spön är lättare att hantera och förvara i en båt med begränsad plats. Spöns längd mäts i fot och många spömodeller har namn efter sin längd. Ofta följer även längden klassningen och kraftigare tvåhandsspön är oftast längre än lättare enhandsspön.
Olika klassningar
 • Klassning – All flugfiskeredskap klassificeras enligt en sifferkod. Internationellt används en klassificering som kallas AFTM. Siffran anger storleken på redskapet. Graderingen börjar lågt och siffran 1 betyder ett mycket lätt redskap, medan siffran 10 är det tyngsta, alltså ett spö som används med båda händerna. AFTM är en förkortning av ”American Fly-fishing Tackle Manufacturers”. I dag skriver man sällan ut förkortningen utan ersätter den med ett rut-tecken, till exempel 6# för klass 6. Flugfiskespön är därför, till skillnad från traditionella kastspön, inte märkta med en specifik kastvikt utan är istället uppbyggda efter den specifika klassningen som all flugfiskeredskap har.
  • # 0-3: Passar vid lättare fiske i små vatten så som bäckar efter mindre fisk.
  • # 4: Passande vid fiske i mindre åar och sjöar efter lite större fisk.
  • # 5: Kan anses som allround-klass. Bra nybörjarklass som passar vid flera fiskesituationer.
  • # 6: Passande vid mer krävande situationer så som kustfiske, passande för fiske efter havsöring och grövre fisk.
  • # 7: Bra vid tuffa situationer med påtaglig vind efter grövre fisk.
  • # 8: Passande för lättare laxfiske, kustfiske efter grov havsöring samt lättare gäddfiske.
  • # 9: Bra för laxfiske samt gäddfiske.
  • # 10: Passar laxfiske och gäddfiske med stora flugor.
Spö-delningar
 • Spöholkar och skarvtyper – En spöholk finns på spön som är delade. Skarven, där spöt är delat, kallas spöholk. Denna kan vara utformad på olika sätt och det finns flera varianter. När det kommer till delningar så är de ofta fler på flugfiskespön än på traditionella kastspön. Det är inte ovanligt att ett flugspö är 3 eller 4-delat för enklare transport. Viktigt att tänka på är att ju fler skarvar desto mer påverkar det spöt aktion och känsla men fler delningar har stora fördelar för smidigare transport. Ska även tilläggas att tekniken och utvecklingen gått betydligt framåt, skillnaden i klingans aktion och känsla är knappt märkbar om man jämför flerdelade flugfiskespön med flugspön med färre delningar. Tänk på att hantera delningen varsamt på ditt fiskespö då spöholken är den svagaste länken på klingan.
  • Toppover-holken är den vanligaste vilket innebär att den övre spöhalvan skjuts ned över den undre.
  • Spigot-holken är en annan typ av spöholk som även anses vara den starkaste och säkraste.
Olika typer av spöringar
 • Spöringar – Problemfria och starka spöringar är väsentliga på ett flugfiskespö. Linans tyngd och kasttekniken gör att påfrestningen på spöringarna på ett flugfiskespö är hög. De yttre spöringarna på flugspön har är oftast ett lite annorlunda utförande än på traditionella kastspön. Flugspön är ofta utrustade med ett antal snake ringar mot slutet av spö toppen för att kunna kontrollera den tjockare fluglinan bättre. Det är viktigt att välja ett fiskespö med kvalitets ringar och på lättare spön är ofta ringarna enbenta i fästningen till spöklingan och oftast tvåbenta på tyngre spön.
Olika typer av rullfästen
 • Rullfäste – Som namnet avslöjar så är rullfästet den delen på fiskespöt man fäster fiskerullen på. Ett rullfäste brukar vara tillverkat i främst komposit och/eller metall. Oftast är ett rullfäste är försett med två låsningar för att få fast rullen ordentligt. På ett enhandsspö har rullen längst ner på handtaget och ett tvåhandsspö har ett längre handtag och rullen mer mitt på. Många premium modeller har även vackra inslag av exotiskt ädelträ i rullfästet. En snygg detalj och dessutom en fröjd för ögat.
Olika typer av spöhandtag
 • Spöhandtag – Ett spöhandtag består oftast av kork eller EVA. En del gillar den ena bättre än den andra och vise versa men bägge är utmärkta handtags material. Korkmaterialets kvalitet brukar anges i A, AA och AAA-grad, där AAA-grad är av högst kvalitet. Själva handtagets utformning och design finns också i flera olika modeller så som: Cigarr, Full Wells, Half Wells och Reverse half Wells handtag. Spöhandtaget är anpassat efter spöts längd och därför är det oftast längre spöhandtag på längre fiskespön. Flugfiskespön med enhandsfattning har oftast kortare spöhandtag medans tvåhandsfattning har längre och såklart med tvåhandsgrepp.
  Olika typer av bottenände
 • Butt – I bottenänden av ett flugfiskespö kan det många gånger vara en butt av gummimaterial. En butt är en smaksak, vissa vill ha det och andra inte. På kraftigare gäddspön är det många gånger monterat en butt. Många modeller har även möjligheten att montera en beroende på fiskesituation. Butten hjälper till att styra spöt vid hårda fighter och ger ett extra grepp i bottenänden. En butt kan vara tillverkad i lite olika material som till exempel gummi, EVA, kork eller gummikork för att ge ett bekvämt grepp.

Flugfiskets olika användningsområden

NYBÖRJARSPÖ/ALLROUNDSPÖ

Allround – Ett allround eller nybörjarspö inom flugfiske kan vara omkring 8-9 ft i klass #5/6. Detta kan vara ett bra nybörjarspö som är lättare att hantera och kan användas till de flesta arter i ett flertal förhållanden. Aktionen spelar stor roll inom flugfisket då aktionen bestämmer mycket inom kasttekniken och ett flugfiskespö med långsam, progressiv/förlåtande aktion är ett mycket bra spö att börja sin flugfiske karriär med. Det är självklart svårt att säga vilket som är det optimala allroundspöt eller nybörjarspöt men man måste börja någonstans.

LÄTTARE ÄDELFISKE

Ädelfisk – Ett Flugfiskespö till mindre ädelfisk så som bäcköring, öring, röding, harr och regnbåge innefattar otroligt många spö-varianter. Här gäller det att själv veta vad man är ute efter. Ett spö i klasserna #3-4 används mest till något som kallas smygfiske det vill säga fiske i mindre bäckar och sjöar efter mindre fisk så som öring och harr. Klasserna #5-6 kan sägas mer allround och används till lite grövre fisk och passar de flesta situationerna och fiskeplatserna. De tyngre klasserna #7-8 används oftast vid tuffare förhållanden som kraftig blåst, vid fiske med tyngre flugor eller där man misstänker kunna få grov fisk och då gäller det att vara förberedd med bra utrustning.

KRÄVANDE HAVSÖRING

Havsöring – Ett flugfiskespö till havsöringsfisket ska som regel klara av långa kast, tuffa vind och väderförhållanden. Detta är några av utmaningarna den inbitna kustfiskaren tampas med. Havsöringsfisket ställer många gånger höga krav på utrustningen. En havsöringsutrustning skiljer sig inte så mycket från utrustningen till lättare laxfiske men kastlängden står oftast i fokus. Problemet med kustfisket är oftast att lyckas nå ut till fisken. Som regel är det så att långa kast oftast kräver längre spön och ett flugfiskespö till havsöringsfisket bör därför vara runt 9-10 fot långt och med spöklass runt #7-8 för att kunna hantera kastning på bästa sätt.

KRAFTFULL LAX

Lax – Ett Flugfiskespö till laxfiske är som regel ett kraftigt byggt enhandsspö eller tvåhandsspö med bra längd och högre spöklass. Vi kommer att presentera de hetaste tipsen från oss och hoppas du finner det du söker. Även här gäller det att själv veta vad man är ute efter som laxfiskare. Ett spö till lax innefattar ofta klasserna #8-9 rekommenderas till lättare laxfiske i vatten där fisken inte är så grov. Klass #10-11 kan sägas mer normalt inom laxfisket. Denna högre spöklass klarar av grov lax och kan användas till större flugor samt passar de flesta situationerna och fiskeplatserna. Laxfiske ställer stora krav på utrustningen då vissa lax individer kan väga ändå upp mot 25 kilo och en väl konditionerad lax i kraftigt strömmande vatten kan bjuda upp till kamp i flera timmar.

EXPLOSIV GÄDDA

Gädda – Ett flugfiskespö ämnat åt gäddfiske har liknande egenskaper som de till lax. Skillnaden är att ett gäddspö inte behöver vara riktigt så långt som ett laxspö. Ett flugfiskespö till gädda är som regel 9-10 fot, gärna inte längre än 10 fot. Spöklassen beror lite på flugstorlek, förhållanden. Gäddspön i klass #8-9 fungerar alldeles utmärkt till flugfisket men kanske inte klarar av att kasta med de allra största flugorna. Spön i klass #10 och uppåt klarar i princip hur stora flugor som helst. Specialtillverkade gäddspön till flugfisket har blivit allt mer populärt med tiden eftersom flugfisket efter gädda blivit allt mer populärt, speciellt i Skandinavien. Då flera laxspön och öringspön även kan användas till gäddfisket väljer vi att här istället presentera just specialspön som är tillverkade för just gäddfisket och passar därför bäst till det.